Victim of Torture Interviewed with Khut Chea, Female, 56yrs,Farmer, Living in Boeng Kha-Ek Village, Prek Rorka Subdistrict, Kandal Stung District, Kandal Province. Interviewed by:Kong Sokoeun Sirik Savina and Chuong Sophearith. No.35pp

Personal Info
ID: VOT0158
Title: Interviewed with Khut Chea, Female, 56yrs,Farmer, Living in Boeng Kha-Ek Village, Prek Rorka Subdistrict, Kandal Stung District, Kandal Province. Interviewed by:Kong Sokoeun Sirik Savina and Chuong Sophearith. No.35pp
ចំណងជើងឯកសារ: សម្ភាសជាមួយឃុត ជា ភេទស្រី អាយុ៥៦ឆ្នាំ ជាកសិករ នៅភូមិបឹងកែ្អក ឃុំព្រែករកា ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង ខេត្ដកណ្ដាល។ សម្ភាសដោយៈគង់ សុកគឿន ស៊ីរិ សាវីណា និង ជួង សុភារិទ្ធ ចំនួ
Document Date: 10/28/04
ការបរិច្ឆេទនៃឯកសារ: 10/28/04
Collection Document Date: 4/12/2005
កាលបរិច្ឆេទប្រមូលឯកសារ: 4/12/2005
Source: DC-Cam VOT
ប្រភពនៃឯកសារ: DC-Cam VOT
Summary: Interviewed with Khut Chea, Female, 56yrs,Farmer, Living in Boeng Kha-Ek Village, Prek Rorka Subdistrict, Kandal Stung District, Kandal Province. Interviewed by:Kong Sokoeun Sirik Savina and Chuong Sophearith. No.35pp
សេចក្ដីសង្ខេប: ឃុត ជាមានជំងឺបាក់ស្បាត។ គាត់រៀបការជាមួយខេននៅឆ្នាំ១៩៦៦។ ខេនជាអតីតអ្នកទោសគុកសង្ឃ។ ឃុត ជាមានកូនប្រុស៤នាក់ ប៉ុនែ្ដស្លាប់ពីរនាក់ដោយសារជំងឺ។ គាត់មានបងប្អូន៤នាក់ស្លាប់នៅសម័យខែ្មរក្រហម។ ឪពុករបស់គាត់ឈ្មោះខៀវស្លាប់កាលពីឃុត ជានៅពីកេ្មងម៉្លេះ។ ម្ដាយឈ្មោះសុនស្លាប់ឆ្នាំ១៩៧៣។ ប្ដីរបស់ជាត្រូវគេយកទៅសម្លាប់នៅឆ្នាំ១៩៧៧។ ប្រធានភូមិមានគោលបំណងយកជាទៅសម្លាប់ដោយសួរទទូចសារជានឹកប្ដីដែររឺអត់។ ក្រោយពីការបដិសេធជាច្រើនលើកថាជាមិនបាននឹកប្ដីរបស់ខ្លួន ទើបគាត់រស់រានមានជីវិតមកទល់សព្វថៃ្ងនេះ។ ជារៀបការប្ដីទីពីររបស់គាត់ឈ្មោះម៉ី ឆីម។ ម៉ី ឆីមជាអតីអ្នកទោសគុកសង់ដែរ។ នៅសម័យខែ្មរក្រហម គាត់ខ្វះខាតម្ហូបម្ហារ ទឹក ថ្នាំពេទ្យនិងជម្រកស្នាក់នៅ។ គាត់ធ្លាប់ជាប់ឃុំឃាំង។ គាត់ធ្លាប់រងរបួសធ្ងន់។ គាត់ធ្លាប់ប្រយុទ្ធតស៊ូនៅក្នុងសមរភូមិ។ គាត់ត្រូវគេអប់រំអោយផ្លាស់ប្ដូរគំនិត។ គាត់ត្រូវគេបង្ខំអោយរស់ដាច់ដោយឡែកពីអ្នកដទៃ។ គាត់ជិតតែនឹងត្រូវស្លាប់ខ្លួន។ គាត់ត្រូវគេបំបែកចេញពីគ្រួសារដោយបង្ខំ។ គាត់ធ្លាប់ឃើញឃាតកម្មនៃក្រុមគ្រួសាររឺមិត្ដភ័ក្រ្ដ។ គាត់ធ្លាប់ឃើញការស្លាប់ខុសបែ្លកពីធម្មតានៃក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់។ គាត់ធ្លាប់វងេ្វង។ គាត់ធ្លាប់ទទួលទារុណកម្ម។ គាត់ធ្លាប់លង់ទឹកពីរដងនៅឆ្នាំ១៩៧៩។ គាតធ្លាប់ថប់ដង្ហើមនៅឆ្នាំ១៩៧៩។ គាត់ធ្លាប់សន្លប់បាត់បង់ស្មារតីច្រើនដង។ បច្ចុប្បន្ន គាត់ចេះតែធើ្វឱ្យនឹកឃើញដល់ព្រឹត្ដការណ៍ដ៏ឈឺចាប់បំផុតរបស់គាត់។ គាត់គិតថាហាក់ដូចជាព្រឹត្ដការណ៍ទាំងនោះកំពុងតែកើតឡើងថ្មីៗ។ គាត់យល់សប្ដិអាក្រក់ជារឿយៗ។ គាត់គិតថាមិនចង់រវីរវល់ជាមួយអ្នកដទៃ។ គាត់ពុំអាចនឹងមានអារម្មណ៍អ្វីសោះ។ គាត់ឆាប់ភ្ញាក់ផ្អើល។ គាត់ពិបាកប្រមូលអារម្មណ៍គិតទៅលើអ្វីមួយ។ គាត់ពិបាកទទួលទានដំណេក។ គាត់ចេះតែធើ្វឱ្យប្រុងខ្លួនជានិច្ច។ គាត់ចង់ជៀសវាងនូវសកម្មភាពណាដែលធើ្វឱ្យគាត់នឹកដល់ព្រឹត្ដការណ៍ក្រៀមក្រំចិត្ដរបស់គាត់។ គាត់ពុំសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងសកម្មភាពរាល់ថៃ្ងរបស់គាត់។ គាត់គិតថាគាត់គ្មានថៃ្ងអនាគតទៅមុខទេ។ គាត់ចង់ជៀសវាងមិនឱ្យគិតអំពីព្រឹត្ដការណ៍ដ៏ក្រៀមក្រំចិត្ដរបស់គាត់។ គាត់បណ្ដាលអោយមានប្រតិកម្មក្នុងខ្លួនពេលនឹកឃើញដល់ព្រឹត្ដការណ៍ដ៏គួរអោយឈឺចាប់របស់គាត់។ គាត់គិតថាអ្នកឯទៀតយល់ដឹងពុំច្បាស់លាស់ពីរឿងរ៉ាវដែលកើតមានចំពោះគាត់។ គាត់មានការលំបាកនៅក្នុងការបំពេញមុខងារផេ្សងៗប្រចាំថៃ្ងរបស់គាត់។ គាត់ស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងចំពោះរឿងរ៉ាវដែលបានកើតមានចំពោះគាត់។ គាត់មានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹម។ គាត់គិតថាគួរឱ្យអៀនខ្មាសអំពីព្រឹត្ដការណ៍ដ៏ក្រៀមក្រំចិត្ដដែលកើតមានចំពោះគាត់។ គាត់ចេះតែធើ្វអោយចំណាយពេលគិតឆ្ងល់ថាហេតុអី្វហេតុការណ៍ទាំងនោះកើតមានចំពោះគាត់។ គាត់គិតថាហាក់ដូចជាចង់ឆ្កួត។ គាត់គិតថាមានតែគាត់ម្នាក់គត់ទទួលរងការឈឺចាប់ទាំងអស់នេះ។ គាត់បានដឹងឬអ្នកដទៃប្រាប់ថាគាត់បានធើ្វអី្វមួយដែលគាត់នឹកពុំឃើញសោះ។ គាត់គិតថាគាត់ហាក់ដូចជាត្រូវបានបំបែកខ្លួនជាពីរហើយអ្នកទីមួយកំពុងតាមដានពិនិត្យហើយអ្នកទី២កំពុងធើ្វ។
Details
Birth Place And Death Date
Death Place
Father Info
Mother Info
Pre Dk Info
Kr Rank Info
Dk Zone And Dk Org Type, Unit
Persecutor And Detension Info
Arrest Info
More Info
Other Info

Rights & Access

Note that the written permission of the copyright owners and/or other rights holders (such as publicity and/or privacy rights) is required for distribution, reproduction, or other use of protected items beyond that allowed by fair use or other statutory exemptions. Responsibility for making an independent legal assessment of an item and securing any necessary permissions ultimately rests with persons desiring to use the item.

Credit Line: Documentation Center of Cambodia's Archives.

Cite This Item

"Documentation Center of Cambodia's Archives"