Personal Info
ID: KCI0253
Name
ឈ្មោះ
Phan At
ផាន អាត
Gender
m
ភេទ
ប្រុស
Status
Disappeared
ស្ថានភាពគ្រួសារ
បាត់ខ្លួន
CBIO ID
I06295
លេខយោងឯកសារប្រវត្តិរូប
អាយ០៦២៩៥
Source Interview
KCI0253 20030323, Svay Sranoh village, Rorka-a sub-district, Kang Meas district, Kampong Cham province. Interviewed by Long Dany. Notes: Phan At disappeared. Interviewed with his step father called Un Sam Oeun.
ប្រភពនៃឯកសារ/បទសម្ភាសន៍
ខេស៊ីអាយ០២៥៣ ២០០៣០៣២៣, ភូមិស្វាយស្រណោះ ឃុំ រកាអារ ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម។ សម្ភាសដោយ ឡុង ដានី។ កំណត់សំគាល់ៈ ផាន អាត បាត់ខ្លួន។ ជួបសម្ភាសជាមួយឪពុកចុង ឈ្មោះ អ៊ុន សំអឿន។
Date of Birth
Age at time of interview: Over 50 years old Notes:
ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ កំណើត
អាយុ ៥០ ឆ្នាំជាង កើតឆ្នាំមមែ
Home Village
03070807, Kampong Cham, Kang Meas, Rorka-a, Svay S
ទីកន្លែងកំណើត
០៣០៧០៨០៧, ខេត្ដកំពង់ចាម ស្រុកកងមាស ឃុំរកាអារ ភូមិស
Join KR
1971????
ការចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
១៩៧១????
Reason to Join KR
Volunteer.
មូលហេតុចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ស្ម័គ្រចិត្ដ
DK ORG Unit 75-79
Military Unit Phnom Penh
អង្គភាពក្នុងរបបខ្មែរក្រហម(1975-79)
អង្គភាពយោធា ភ្នំពេញ។
KR Rank(1975-79)
Soldier
តួនាទីក្នុងរបបខ្មែរក្រហម(1975-79)
យោធា
DK Zone 75-79
Zone: Central Zone no.: 12 Province: Phnom Penh
ទីតាំងភូមិសាស្រ្តក្នុងរបបខ្មែរក្រហម(1975-79)
មជ្ឈិម, ១២, ភ្នំពេញ។
Superior
អ្នកដឹកនាំ
Associates
Phuong, Meas, Yean.
អ្នកពាក់ព័ន្ធដ៏ទៃទៀត
ភួង, មាស,យាន។
Summary
Phan At, male, disappeared. Interviewed with his 56-year-old step father, Un Sam Oeun; At's father was Phon and his mother was Su Oeung. At has 6 siblings, and he was born in Svay Sranoh village, Rorka-A sub-district, Kang Meas district, Kampong Cham province. When he was a child, At went to school, but nobody knew which grade he was. At became a monk in Preah Thnal for two years. After leaving the monkhood in 1970, he helped his parents in rice field. It was in 1971 that At volunteered to join the revolution as the KR soldiers. There were three reasons why he joined the revolution: - First, At was angry with Lon Nol soldiers' bombardment that destroyed and burned people's houses. - Second, Samdach Sihanouk announced to run into the forest in order to liberate the country. - Third, At loved the KR Ideology. When he first joined the revolution, At was in the district military unit. He was then promoted to the division. After that, At was sent to the battlefield to fight with Lon Nol soldiers. At that time, the KR soldiers went to cooperate with the North Vietnamese soldiers in order to fight with Lon Nol. In 1973, the KR let the Vietnamese soldiers to go back to their country because the KR thought that there were more and more soldiers; thus, KR didn't need to ask Vietnamese's help. In 1975, it was known that At worked in Phnom Penh; however, At never visited his home village. It was since 1975 that At has been disappeared while his step father Sam Oeun, during the Khmer Rouge regime from 1975 to 1979, was assigned by Angkar to farm in rice field. It was very difficult because there was no time to relax and there wasn't enough food to eat. People ate only rice gruel, so some people died because of starvation and illness. At saw militiamen capture and walk lines of new people to be killed in O Tra Kuon pagoda.
សេចក្ដីសង្ខេបបទសម្ភាស៏
ផាន អាត ភេទប្រុស បាត់ខ្លួន។ ជួបជាមួយឈ្មោះ អ៊ុន សំអឿន អាយុ៥៦ឆ្នាំ ត្រូវជាឪពុកចុង។ អាត មានឪពុកបង្កើតឈ្មោះ ផន ម្ដាយឈ្មោះ ស៊ូ អឿង មានបងប្អូន៦នាក់ មានស្រុកកំណើតនៅ ភូមិស្វាយស្រណោះ ឃុំរកាអារ ស្រុកកងមាស ខេត្ដកំពង់ចាម។ អាត កាលពីតូចមិនបានដឹងថា រៀនសូត្រដល់ត្រឹមថ្នាក់ណាទេ តែបានដឹងថា អាត ធ្លាប់បួសជាព្រះសង្ឃនៅវត្ដព្រះថ្នល់បានចំនួន ពីរ វស្សា។ នៅឆ្នាំ១៩៧០ សឹកមកវិញជួយធ្វើស្រែចម្ការឪពុក ម្ដាយ។ នៅឆ្នាំ១៩៧១ បានស្ម័គ្រចិត្ដ ចូលធ្វើជាយោធា ខែ្មរក្រហម ទី១ដោយសារខឹងនិងការទម្លាក់គ្រាប់បែកពី សំណាក់ទាហាន លន់ នល់ ធ្វើឱ្យឆេះផ្ទះនិងស្លាប់មនុស្សជាច្រើននាក់ ទី២ ដោយសារសមេ្ដចសីហនុប្រកាសឱ្យកូនចៅចូលពៃ្រម៉ាគី ដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិ ទី៣ ស្រឡាញ់មនោគមវិជ្ជា របស់ខែ្មរក្រហម។ ពេលចូលដំបូងធ្វើជាយោធា ស្រុក ក្រោយមកទៀតឡើងទៅតំបន់ ចូលសមរភូមិវាយជាមួយទាហាន លន់ នល់។ កាលនោះខាង ខែ្មរក្រហមបានទៅសហការជា មួយកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងដើម្បីវាយទាហាន លន់ នល់។ នៅឆ្នាំ ១៩៧៣ កម្លាំងខែ្មរក្រហមបានឱ្យកងទ័ពវៀតណាម ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញ ដោយយល់ថា កម្លាំងខែ្មរក្រហម មានគ្នាកាន់តែច្រើន ដោយមិនចាំបាច់ទាហានវៀតណាមជួយទេ។ នៅឆ្នាំ១៩៧៥ ដឹងថា អាត ធ្វើការនៅភ្នំពេញ តែ អាត មិនដែលមកលេងស្រុកកំណើតវិញទេ តាំងពីឆ្នាំ១៩៧៥ បាត់ ដំណឹងរហូតដល់ពេលនេះ។ រីឯ សំអឿន ជំនាន់ខែ្មរក្រហម ពីឆ្នាំ១៩៧៥ដល់៧៩ អង្គការចាត់ តាំងឱ្យធ្វើស្រែចម្ការ ការងារលំបាកគ្មានពេលទំនេរទេ ហើយហូបតែបបររាវៗ មានប្រជាជនហូបមិន បានគ្រប់គ្រាន់កើតជំងឺហើយស្លាប់ទៅ។ នៅឆ្នាំខែ្មរក្រហមធ្លាប់ឃើញកងឈ្លបចងប្រជាជនថ្មីទាំងខ្សែ យកទៅសម្លាប់ចោលនៅវត្ដអូរត្រកួន។
Activity Witness
Un Sam Oeun eye witnessed militiamen captured and walked lines of people to be killed in O Tra Kuon
សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធភស្តុតាង
ធ្លាប់ឃើញកងឈ្លបចងប្រជាជនថ្មីទាំងខ្សែ យកទៅសម្លាប់ចោល នៅវត្ដអូរត្រកួន។
Copyright
© DC-CAM
រក្សាសិទ្ធិដោយ
© មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
Details
Birth Place And Death Date
Death Place
Father Info
Mother Info
Pre Dk Info
Kr Rank Info
Persecutor And Detension Info
Arrest Info

Rights & Access

Note that the written permission of the copyright owners and/or other rights holders (such as publicity and/or privacy rights) is required for distribution, reproduction, or other use of protected items beyond that allowed by fair use or other statutory exemptions. Responsibility for making an independent legal assessment of an item and securing any necessary permissions ultimately rests with persons desiring to use the item.

Credit Line: Documentation Center of Cambodia's Archives.

Cite This Item

"Documentation Center of Cambodia's Archives"