Personal Info
ID: KHI0050
Name
ឈ្មោះ
Neou Seu
នៅ សឺ
Other Name
ឈ្មោះហៅក្រៅ
Tha
ថា
Status
Alive
ស្ថានភាពគ្រួសារ
នៅរស់
CBIO ID
I01687
Source Interview
KHI0050 20050528, Andaung Preng village, Kraing Leav sub-district, Rolea Phieat district, Kampong Chhnang province. Interviewed by Em Sokhym. Notes: Interviewed with mother of the biography owner Norng Saing, 62.
ប្រភពនៃឯកសារ/បទសម្ភាសន៍
ខេអេកអាយ០០៥០ ២០០៥០៥២៨ ភូមិអណ្តូងបេ្រង ឃុំ ក្រាំងលាវ ស្រុករលាបេ្អÃៈរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ សម្ភាសដោយៈ អែម សុឃីម។ កំណត់សំគាល់ៈ សម្ភាសជាមួយម្តាយរបស់ ម្ចាស់ប្រវត្តិរូបឈ្មោះ នង សាំង អាយុ៦២ឆ្នាំ។
Date of Birth
[KR aged: 15]
ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ កំណើត
«សម័យខែ្មរក្រហម អាយុ១៥ឆ្នាំ»
Date of Birth
04060608, Kampong Chhnang, Rolea Phieat, Kraing Le
ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ កំណើត
០៤០៦០៦០៨ ខេត្ដកំពង់ឆ្នាំង ស្រុករលាបេ្អÃៈរ ឃុំក្រាំ
Join KR
1972????
ការចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
១៩៧២????
Reason to Join KR
Volunteer.
មូលហេតុចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ស្ម័គ្រចិត្ដ
អង្គភាពក្នុងរបបខ្មែរក្រហម(1975-79)
អង្គភាពមនី្ទរពេទ្យ ភ្នំពេញ។
KR Rank(1975-79)
តួនាទីក្នុងរបបខ្មែរក្រហម(1975-79)
ពេទ្យ
ទីតាំងភូមិសាស្រ្តក្នុងរបបខ្មែរក្រហម(1975-79)
មជ្ឈិម«១២» ភ្នំពេញ។
Superior
អ្នកដឹកនាំ
Associates
Nuon, chief of village.
អ្នកពាក់ព័ន្ធដ៏ទៃទៀត
នួន ប្រធានភូមិ
សេចក្ដីសង្ខេបបទសម្ភាស៏
នៅ សឺ ហៅ ថា ភេទស្រី ឪអាយុ១៥ឆ្នាំជំនាន់ខែ្មរក្រហមឱ។ សឺ មានប្ដី មានកូនប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការ សព្វថៃ្ងរស់នៅភូមិ អណ្ដូងបេ្រង ឃុំក្រាំងលាវ ស្រុករលាបេ្អÃៈរ ខេត្ដកំពង់ឆ្នាំង។ យើងជួបសំភាសន៍ ជាមួយ ម្ដាយឈ្មោះ នង សាំង អាយុ៦២ឆ្នាំ ដោយសារឈ្មោះ សឺ ម្ចាស់ប្រវត្ដិរូបទៅចម្ការឆ្ងាយ។ សឺ មានឪពុក ឈ្មោះ នៅ ណាត មានបងប្អូន៣នាក់។ សឺ តាំងពីតូចដល់ធំមិនបានចូលរៀនទេ នៅផ្ទះជួយធ្វើស្រែចម្ការ ឪពុកម្ដាយ មិនបានប៉ុន្មានក៏ប្រទេសជាតិកើតមានសង្គ្រាម។ នៅឆ្នាំ១៩៧១ កាលនោះមានកម្លាំងចលនាខែ្មរ ក្រហមពេញភូមិដើរឃោសនាឱ្យកូនចៅអ្នកភូមិចូលបម្រើកងទ័ព។ នៅឆ្នាំ១៩៧២ សឺ បានស្ម័គ្រចិត្ដចូលធ្វើជា កុមារឈានមុខ ឪពុកម្ដាយបងប្អូនមិនចង់ទៅទេ តែកេ្មងៗមិនសូវយល់វាចេះតែ នាំគ្នាចូលទៅបម្រើចលនាខែ្មរ ក្រហម។ សឺ បានទៅធ្វើការងារ នៅព្រែកផ្ដិល ឃុំស្រែថ្មី ស្រុកទឹកផុស អង្គការឱ្យលើកទំនប់ ជីកប្រឡាយ បន្ទាប់មកអង្គការបញ្ជូនឱ្យទៅធ្វើពេទ្យ នៅខេត្ដកំពង់ឆ្នាំង។ នៅឆ្នាំ១៩៧៥ ពេលរបបខែ្មរក្រហម ឡើងកាន់ អំណាច អង្គការបញ្ជូនឱ្យទៅធ្វើការងារនៅភ្នំពេញ។ សឺ បានចូលធ្វើពេទ្យនៅភ្នំពេញ មិនដែលបានសរសេរ សំបុត្រមកសួរសុខទុក្ខឪពុកម្ដាយទេ និងមិនដែលបានមក លេងឡើយ។ នៅឆ្នាំ១៩៧៩ សឺ បានមកមកផ្ទះវិញ បាននិយាយប្រាប់ថា ធ្វើពេទ្យនៅភ្នំពេញ ដល់ឆ្នាំ១៩៧៩ កងទ័ពវៀតណាមវាយចូលមកដល់ សឺ បានឡើង រថភ្លើងជា មួយអ្នកជំងឺនិងកម្មាភិបាលខែ្មរក្រហមជាច្រើនផេ្សងទៀត។ ពេល សឺ បានមកដល់ស្រុកកំណើតមិន បានប៉ុន្មានផង ខាងរដ្ឋាភិបាលថ្មី ជាមួយកងទ័ពវៀតណាម បានចាប់កូនឈ្មោះ សឺ ដាក់គុក នៅខេត្ដកំពង់ឆ្នាំង បានចំនួន៥ ខែ បានដោះលែងមកវិញ ព្រោះយើងជាកម្មាភិបាលខែ្មរក្រហម។
Copyright
© DC-CAM
Details
Birth Place And Death Date
Death Place
Father Info
Mother Info
Pre Dk Info
Kr Rank Info
Persecutor And Detension Info
Arrest Info

Rights & Access

Note that the written permission of the copyright owners and/or other rights holders (such as publicity and/or privacy rights) is required for distribution, reproduction, or other use of protected items beyond that allowed by fair use or other statutory exemptions. Responsibility for making an independent legal assessment of an item and securing any necessary permissions ultimately rests with persons desiring to use the item.

Credit Line: Documentation Center of Cambodia's Archives.

Cite This Item

"Documentation Center of Cambodia's Archives"