Personal Info
ID: KCI0503
Name
ឈ្មោះ
Khiev Kim Soeun
ខៀវ គឹមសឿន
Other Name
ឈ្មោះហៅក្រៅ
Sony, So Channy
សូនី, សូ ចាន់នី
Gender
f
ភេទ
ស្រី
Status
Alive
ស្ថានភាពគ្រួសារ
នៅរស់
CBIO ID
K00670
លេខយោងឯកសារប្រវត្តិរូប
ខេ០០៦៧០
Source Interview
KCI0503 20031013, Andaung Ta Loeng village, Thma Poun sub-district, Prey Chhor district, Kampong Cham province. Interviewed by Long Dany. Notes: Interviewed with Khiev Kim Soeun, biography owner.
ប្រភពនៃឯកសារ/បទសម្ភាសន៍
ខេស៊ីអាយ០៥០៣ ២០០៣១០១៣, ភូមិអណ្តូងតាឡឹង ឃុំ ថ្មពូន ស្រុកពៃ្រឈរ ខេត្តកំពង់ចាម។ សម្ភាសដោយ ឡុង ដានី។ កំណត់សំគាល់ៈ ជួបជាមួយឈ្មោះ ខៀវ គឹមសឿន ហៅចាន់នី អាយុ៤៦ឆ្នាំ ជាម្ចាស់ ប្រវត្តិរូបផ្ទាល់។
Date of Birth
Present age:46 years old
ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ កំណើត
«បច្ចុប្បន្នអាយុ៤៦ឆ្នាំ»
Home Village
03130212, Kampong Cham, Prey Chhor, Boeng Nay, Tuo
ទីកន្លែងកំណើត
០៣១៣០២១២, ខេត្ដកំពង់ចាម ស្រុកពៃ្រឈរ ឃុំបឹងណាយ ភូមិ
Join KR
1973????
ការចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
១៩៧៣????
Reason to Join KR
Volunteer
មូលហេតុចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ស្ម័គ្រចិត្ដ
DK ORG Unit 75-79
Military Medical Unit, Division 310, Ang Duong Phnom Penh. And, Military Unit, Division 502, Kampong
អង្គភាពក្នុងរបបខ្មែរក្រហម(1975-79)
អង្គភាពពេទ្យយោធាកងពល៣១០ អង្គឌួង ភ្នំពេញ។ អង្គភាព យោធាកងពល៥០២ ព្រលានយន្ដហោះ ខេត្ដកំពង់ឆ្នាំង។ អ្នកទោស
KR Rank(1975-79)
Military Medical Staff, Prisoner
តួនាទីក្នុងរបបខ្មែរក្រហម(1975-79)
ពេទ្យយោធា, អ្នកទោស។
DK Zone 75-79
Zone: Central, Zone Number 12, Phnom Penh; West Zone (401) Kampong Chhnang Province
ទីតាំងភូមិសាស្រ្តក្នុងរបបខ្មែរក្រហម(1975-79)
មជ្ឈឹម(១២)ភ្នំពេញ ភូមិភាគបស្ជឹម(៤០១) ខេត្ដកំពង់ឆ្នាំង
Superior
Chiefs of Division 310 were Oeun and Voeung, and Kroy was the chief of Prey Sar Prison
អ្នកដឹកនាំ
ប្រធានកងពល៣១០ឈ្មោះ អឿន ឈ្មោះ វឿង ប្រធានគុកពៃ្រសរឈ្មោះ គ្រុយ។
Associates
Phorn Ieng
អ្នកពាក់ព័ន្ធដ៏ទៃទៀត
ឈ្មោះ ភណ្គ អៀង។
Summary
Khiev Kim Soeun, alias Channy, female, age 46, was born in Andaung Ta Loeung village, Thma Poun sub-district, Prey Chhor district, Kampong Cham province. Kim Soeun៌s father was Uk Yav, and mother was Iy Sieng; in addition, she has 3 siblings. When she was a child, Kim Soeun studied until grade 12 [in the old system]. Because of her poor family conditions, she came to help her parents in rice field. It was in 1973 that Soeun volunteered to join the revolution because of the wrath of bombardments. When first joining the revolution, she was assigned to Prey Chhor district. She was then assigned to attend the military medical course in Prey Torting. At that time, the Khmer Rouge soldiers were fighting with Lon Nol soldiers, many of whom died and injured. When the Khmer Rouge soldiers got injured, they were sent to receive treatment in Cheug Prey pagoda. At that time, Soeun was assigned as a medical staff, travelling along with the soldiers. In 1975, Soeun arrived in Phnom Penh and walked cleaning houses near Tuol Kork and she was then assigned to farm in Beong Brayab field. The chiefs of Division were Oeun and Voeung. In 1976, Angkar assigned Soeun as a medical staff in Ang Duong hospital called Preah Ket To Mea Leir Hospital. It was in 1977 that Oeun, the chief of the division, together with many Khmer Rouge cadres were arrested while there was a huge number of youth of division 310 sent to be tempered in Kampong Chhnang Airport. Kim Soeun was sent to Kampong Chhnang, and she was assigned as a medical staff for treating patients working in this airport. In 1978, some were taken away to be killed, but Kim Soeun was arrested by Angkat and sent to detain in Prey Sar Prison in Phnom Penh. She was then assigned to work heavily in order to temper herself and to farm in rice field, but there wasn៌t enough food to eat while some were arrested by Angkar and put them in the trucks. And, Kim Soeun also saw the security guards tortured three women who had escaped and were later captured. They were tied with a pillar and beaten with a rope. It was in 1979 that Kim Soeun ran following his unit until Am Lang, walking across and sleeping in the forest while some died along the road because of starvation. They ran until separating from each other until arriving in Thai border. When arriving and living in a camp, there were French doctors and medical staffs that helped treat illness and provide enough food. It was in 1971 that Kim Soeun decided to return to her home village because she missed her parents and siblings, and she then married a husband named Vann Thol. Nowadays, Soeun and Thol have 2 children, earning for a living as farmers.
សេចក្ដីសង្ខេបបទសម្ភាស៏
ខៀវ គឹមសឿន ហៅ ចាន់នី ភេទស្រី អាយុ៤៦ឆ្នាំ មានស្រុក កំណើតនៅភូមិ អណ្ដូងតាឡឹង ឃុំថ្មពូន ស្រុកពៃ្រឈរ ខេត្ដកំពង់ចាម។ គឹមសឿន មានឪពុកឈ្មោះ អ៊ុក យ៉ាវ ម្ដាយឈ្មោះ អ៊ី សៀង មានបងប្អូន៣នាក់។ គឹមសឿន កាលពីតូចរៀនបានត្រឹមថ្នាក់ទី១២ឪចាស់ឱ ឈប់រៀនដោយ សារមានជីវភាពក្រលំបាក មកជួយធ្វើស្រែចម្ការឪពុកម្ដាយ។ គឹមសឿន បានស្ម័គ្រ ចិតចូលបដិវត្ដនៅឆ្នាំ១៩៧៣ ដោយសារមានកំហឹងនិងការទម្លាក់គ្រាប់បែក។ ចូលដំបូងនៅស្រុកពៃ្រ ឈរ បន្ទាប់មករៀនវិជ្ជាពេទ្យយោធា នៅពៃ្រទទឹង កាលនោះយោធាខែ្មរក្រហមបានច្បាំងជាមួយ ទាហានលន់ ណល់ ស្លាប់និងរបួសច្រើនណាស់ ពេលកងទ័ព ខែ្មរក្រហមត្រូវរបួសយកព្យាបាលនៅវត្ដ ជើងពៃ្រ ធ្វើជាពេទ្យយោធាដើរចល័តតាមកងទ័ពរហូត។ នៅឆ្នាំ១៩៧៥ គឹមសឿន បានចូលដល់ ទីក្រុងភ្នំពេញ ដើរបោសសម្អាតផ្ទះ សំបែងនៅម្ដុំទួលគោកនិងធ្វើស្រែនៅបឹងប្រយាប កងពល៣១០ ប្រធានកងពលឈ្មោះ អឿន ឈ្មោះ វឿង។ នៅឆ្នាំ១៩៧៦ អង្គការចាត់តាំងឱ្យមកធ្វើជាបុគ្គលិក ពេទ្យ នៅមន្ទីរពេទ្យអង្គឌួង ហៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមាលា។ នៅឆ្នាំ១៩៧៧ ប្រធានកង ពលឈ្មោះ អឿន ត្រូវចាប់ខ្លួនរួមទាំងកម្មភិបាលខែ្មរក្រហម ជាច្រើននាក់ទៀត នៅសល់យុវជនកងពល៣១០មួយ ចំនួនធំអង្គការបញ្ជូននៅលុតដំនៅព្រលានយន្ដហោះ ខេត្ដកំពង់ឆ្នាំង គឹមសឿន បានទៅខេត្ដកំពង់ឆ្នាំង ដែលមាន តួនាទីជាពេទ្យចាំព្យាបាលអ្នកជំងឺធ្វើការនៅព្រលានយន្ដហោះ នៅទីនោះ។ នៅឆ្នាំ១៩៧៨ មានខ្លះអង្គការចាប់ខ្លួនយកទៅ សម្លាប់ចោល តែគឹមសឿន អង្គការចាប់ខ្លួនយកមកដាក់គុកនៅ ពៃ្រសរ ភ្នំពេញ ហើយឱ្យធ្វើការជាទម្ងន់ដើម្បីលុតដំខ្លួន អង្គការឱ្យធ្វើស្រែ ហើយរបបអាហារមិនបានគ្រប់គ្រាន់ មានមួយចំនួន ទៀតអង្គការចាប់ខ្លួនឡើងលើរថយន្ដនិងបានឃើញកងសុខ ធ្វើទារុណកម្មនារីបីនាក់ដែល លួចរត់ហើយត្រូវចាប់បានយក មកចងជាប់និងសរសរផ្ទះហើយវាយនិងខ្សែតី។ នៅឆ្នាំ១៩៧៩ គឹមសឿន រត់នៅតាមអង្គភាពទៅដល់អបលាំងដើរកាត់ពៃ្រដេក ក្នុងពៃ្រមានមនុស្សដាច់បាយស្លាប់តាម ផ្លូវ រត់បែកគ្នាអស់ទំរំា នៅជាយដែនថបៃានទៅដល់ជុំរំ មានពេទ្យបារាំងជួយព្យាបាលនិងឱ្យអាហារហូប គ្រប់គ្រាន់។ នៅឆ្នាំ១៩៨១ គឹមសឿន បាន សមេ្រចិត្ដមកស្រុកកំណើតវិញ ព្រោះនឹកឪពុកម្ដាយបង ប្អូន ហើយបានរៀបការប្ដីឈ្មោះ វ៉ាន់ ថុល សព្វថៃ្ងមានកូន២នាក់ ប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការ។
Activity Witness
~Witnessed 3 woman were caught and tighted with pillar and was foughted with rope in Prey Sa, 1978 S
សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធភស្តុតាង
គេហៅឱ្យទៅមើលនារីបីនាក់ដែលលួចរត់ទៅផ្ទះ ហើយត្រូវគេចាប់បានចងនឹងសរសរ យកខ្សែតីវ៉ៃ នៅពៃ្រសរ, ១៩៧៨នៅគុកពៃ្រ
Copyright
© DC-CAM
រក្សាសិទ្ធិដោយ
© មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
Details
Birth Place And Death Date
Death Place
Father Info
Mother Info
Pre Dk Info
Kr Rank Info
Persecutor And Detension Info
Arrest Info

Rights & Access

Note that the written permission of the copyright owners and/or other rights holders (such as publicity and/or privacy rights) is required for distribution, reproduction, or other use of protected items beyond that allowed by fair use or other statutory exemptions. Responsibility for making an independent legal assessment of an item and securing any necessary permissions ultimately rests with persons desiring to use the item.

Credit Line: Documentation Center of Cambodia's Archives.

Cite This Item

"Documentation Center of Cambodia's Archives"